top of page
  • Benjamin

Inspirationscase: Aspiranterne

Inspirationscase: Hvem er Aspiranterne, og hvordan arbejder de med social innovation?


Aspiranterne er en erhvervsdrivende fond, der styrker unge i svære livssituationer.

Aspiranterne blev startet medio 2020, og er det første projekt i Danmark, hvor kulturinstitutionerne bruges til at få sårbare unge mellem 18-25 år væk fra offentlig forsørgelse, og ind på uddannelse eller i beskæftigelse.


Tanken bag: Alle er kreative

Manden bag 'Aspiranterne', Allan Klie mener, at alle mennesker er kreative. Og det er netop det kreative, som Klie ønsker de unge skal finde frem i dem selv. Kreativiteten handler nemlig ikke kun om at være god til at male eller sætte perler på en snor - det handler om, hvordan vi kan bruge vores viden på nye måder. Det er denne proces han vil have unge til forstå - forstå hvilke kompetencer de egentlig har.


Forløbet

Et forløb varer 6 måneder.

Her følges de sårbare unge af kreative mentorer og indgår i udvalgte arbejdsfællesskaber på kulturinstitutionerne. Sideløbende har aspiranterne værdibaserede gruppesamtaler og individuelle coachingforløb.

Formålet med forløbet er at styrke deres livsmestring og bringe dem tættere på uddannelse, praktik eller arbejde.


Et forløb vil se således ud:


Rekruttering: I samarbejde med kommunens socialrådgivere foretages en screening og en individuel samtale med de unge, før de tilbydes et forløb.


1 måneds storytellingsforløb, hvor fokus er øget kendskab til den enkeltes baggrund og historik.


2 måneders kulturelt iværksætterforløb med fokus på praktiske projektledelsesværktøjer og ”at gøre en forskel” for en udvalgt borgergruppe eller nærområde.


3 måneders praktisk læringsforløb på udvalgte kultur-institutioner, hvor de unge tildeles mindre, afgrænsede tekniske eller administrative opgaver, som er lette at overskue, og som samtidig er afgørende for produktionen.


Exitplan: I samarbejde med kommunen og virksomheder hjælpes den enkelte videre med uddannelsesafklaring, praktik eller job. Aspiranterne tilbydes desuden opsamlende mentorsamtaler efter endt forløb.


Læs mere

Ønsker du at læse mere om Allan Klies projekt, og hvordan han hjælper unge, så se mere på hjemmesiden: https://aspiranterne.dk

5 views0 comments

Comments


bottom of page