top of page
  • Benjamin

Inspirationscase: MOT

Updated: Jul 19, 2021

Inspirationscase: Hvem MOT er, og hvordan de arbejder med socialt innovation.


MOT er en organisation, der blev grundlagt i Norge af to tidligere olympiske speedskatere. De ønskede at forhindre sociale problemer ved at introducere unge til værdier og holdninger, som ville få dem til at vise omsorg for sig selv og andre.


Grundlæggerne ønskede at øge unges livskvalitet, selvværd og mod til at træffe egne beslutninger. Særligt for dem der var udenfor fællesskabet. Med andre ord, arbejder for at styrke unges robusthed, mod og livsmestering. Det gælder bl.a. at styrke unges mentale sundhed, forebygge ekskludering, mobning og kriminalitet.


MOTs arbejde er konceptualiseret i et livsmestringskoncept, som benyttes af skoler og kommuner på fire kontinenter.


MOT-konceptet

MOT's livsmesteringskoncept består af tre værdier, som de unge arbejder ud fra. Samtidig tager organisationen også udgangspunkt i 4 principper, som gennemsyrer deres arbejde.

For at fremme unges livskvalitet, bruger MOT bl.a. aktiviteter, øvelser, fortællinger i deres formidling.

Her skabes en inspirationskilde til de unge for, hvordan de styrker tryghed og bliver robuste i at lede sig selv. Det resulterer i ændringer i de unges adfærd, hvor de bliver styrket til at finde sin egen vej - og forstår den kontekst eller samfund, de er en del af.


MOT-konceptet består af programmer til skoler og kommuner, som varetages af uddannede og entusiastiske MOT-coaches.


MOT's programmer "Robuste Unge 12-16" og "Robuste Unge 16-25" er for grundskolen, specialskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser.


Læs mere

11 views0 comments

Comments


bottom of page