top of page

Mød vores team

Jannie_edited.jpg

Jannie Friis

  • Grey LinkedIn Icon

Alt i verden er i konstant bevægelse, og jeg drives af en indre nysgerrighed efter nye måder, hvorpå jeg kan være med til at skabe de bedste betingelser for liv gennem fokus på balance og udvikling.

 

Jeg har mere end 20 års erfaring med at skabe resultater ved at understøtte udviklingsprocesser gennem rådgivning, facilitering, dialog og handling. Alle projekter jeg arbejder med, har fokus på meningsfuldhed og nytænkning, altid med mennesker og det levede liv i centrum, og med intuitionen som et vigtigt element i beslutningsprocesserne.

 

Min indre drivkraft er begejstringen for at skabe og holde de rum hvor mennesker og idéer kan få lov til at vokse, hvor der er liv, glæde, omsorg og begejstring, og hvor der opstår små bobler af lykke! Jeg har været så heldig i mit liv at møde mennesker, som har holdt et rum for mig, hvor jeg trygt kunne vokse og udvikle mig, og som har kunnet se mine kvaliteter, også når jeg ikke selv kunne. Det rum vil jeg gerne være med til at holde for andre, så de kan finde deres vej.

Tine_edited.jpg

Tine Magill

  • Grey LinkedIn Icon

For mig har livet ikke altid været let. Som ung løb jeg ind i nogle svære perioder, og jeg oplevede på tætteste hold, hvordan det kan være rigtig svært at tro på sig selv, hvis man ikke føler at man passer ind. Jeg følte mig inderst inde anderledes, forkert og ensom. Det gav mig med tiden stor rummelighed for forskellighed og interessen for at forstå, hvordan mennesker fungerer, og hvad der hjælper når livet er svært. Jeg havde - og har - en stædig tro på, at livet er en fantastisk rejse, og at enhver situation kan give grobund for vækst. Vi er her ikke for, at det skal være let, men for at lære og udvikle os.

 

Jeg har arbejdet med mennesker i mange år og fundet mange forskellige måder at støtte udvikling på. For mig er det nødvendigt at have det hele menneske med. Ikke kun tanker, men også krop, sjæl, hjerte - at tage aktivt del i livet og finde sin egen vej. Jeg ELSKER, når et menneske tør gå med noget, der føles ægte.. Om det er en hobby, en drøm eller et nej. Vi er ikke skabt til at være ens og passe ind i de samme kasser, men til at mødes og udvikle os i mødet, og til at være forskellige! Se på naturen. Ikke 2 træer eller blomster er ens. Men vi er også sociale væsener, og det var aldrig meningen, at vi skulle kunne klare alting selv. Tvært imod. I gode, støttende fællesskaber kan vi genfinde troen på os selv, tillade os at være usikre og prøve, og møde støtte, opmuntring og anerkendelse, når vi flytter os.

Screenshot 2023-09-08 at 11.46.49.png

Mette Madsen

  • Grey LinkedIn Icon

Jeg har så længe, jeg kan huske tilbage altid interesseret mig for, hvordan andre mennesker har det.

Som barn forsøgte jeg tit at mægle i konflikter mellem klassekammerater. Jeg kan huske, at jeg blev meget berørt, hvis nogle blev mobbet eller holdt udenfor fællesskabet. Som voksen har jeg lært, at jeg har et  karaktertræk, som er særlig sensitiv. Jeg forsøgte at

nedtone og gemme den side af mig. Det fik mig til at miste troen på mig selv.

 

Jeg er som voksen blevet meget opmærksom på de betegnelser, vi alle bruger om andre mennesker. Unge bliver ofte placeret i negative kasser, de urolige og forstyrrende eller de skrøbelige/ overfølsomme. For mig har de kasser en lidt negativ klang. Jeg siger i stedet SANSESTÆRK, og NYSGERRIG og EVENTYRLYSTEN.

I dag beskæftiger jeg mig med mennesker i alle aldersgrupper med forskellige udfordringer og styrker.

Mit fokus og mål er at skabe fællesskaber, som alle også FØLER sig som en del af, og ikke bare er med i, fordi de er blevet placeret i netop denne kasse.

Min tilgang er bevægelsesglæde, når vi bevæger os og griner sammen opbygges fællesskaber som vi alle kan være en del af "

Bagrunden & Visionen

Børn og unge i Danmark er på mange måder født ind i mulighedernes tid. Men de vokser også op i et præstationssamfund, hvor mange unge føler sig ensomme, har lavt selvværd og stiller helt urimelige krav til sig selv. 7,6 % af unge mellem 15 og 29 har hverken job eller uddannelse, antallet af unge med psykiske sygdomme er stadigt stigende, og mere end hver anden gymnasieelev har stressymptomer!

 

Vi har et ønske, om at bidrage til at vende denne udvikling og skabe grobund for mere bredde, dybde og handlekraft i den måde de unge møder verden på. Det gør vi ved at skabe et nyt “rum”, som giver plads til opdagelse af nye evner, muligheder og ressourcer.

 

I foundergruppen for Diversitetet har vi mange års erfaring i at arbejde med unge. Vi ved at alle mennesker indeholder særlige potentialer, men for at udfolde dem, har vi brug for inspiration, sparring og trygge rammer, samt ikke mindst mulighed, for at sætte  vores færdigheder i spil i praksis og sammen med andre.

Derfor har vi taget initiativ til Diversitetet, og vi glæder os vildt til den rejse, vi har begivet os ud på!

Vi skylder både os selv og alle de unge, at finde nye måder at holde fokus, på alt det de kan og skal bidrage med til vores fælles fremtid!

Jannie, Mette og Tine

People.png

Fællesskabet som udgangspunkt

Helt grundlæggende har vi mennesker det bedst, når vi er en del af et fællesskab som handler om noget, og et formål, som er vendt ud imod verden. I Diversitetet understøtter vi forløb hvor unge får mulighed for at komme i arbejde i et fællesskab, med en strukturel ramme, som er fokuseret på at gøre mennesker trygge, og hvor de kan udvikle den selvtillid de har brug for, for at skabe sig et stærkere fundament til at komme videre ud i livet. Ved derefter at arbejde struktureret med empati og forestillingsevne, åbnes der nye muligheder og helt nye horisonter, som vi slet ikke kan forestille os!

 

Diversitetet er en kærlig arbejdsplads!

Der er 5 grundlæggende elementer, som vi bygger vores interne vækstprincipper på:

1) Alle har en personlig mentor: Det vigtigste ved dette princip er at skabe en forbindelse, som gør at hver enkelt føler sig set og hørt!

2) Vi udfører opgaver i fællesskab og arbejder som et team; Det vigtigste ved dette princip, er at alle oplever, at der er et formål med at de er her.

3) Involvering og engagement i beslutningsprocesser; det vigtigste ved dette princip er at alle bliver respekteret for det de er, og det de kommer med.

4) Vi støtter udviklingen af et trygt fællesskab; det vigtigste ved dette princip er at man kan føle sig tryg og at man føler sig elsket.

5) Vi arbejder med bevægelse af både krop og sjæl; det vigtigste ved dette princip er alle skal føle sig så sunde og raske som muligt.

Hvad er en social økonomisk virksomhed?

En social-økonomisk virksomhed tjener penge på helt almindelige markedsvilkår - men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for udsatte eller finde svar på udfordringer som mistrivsel, miljø og sundhed.

 

For at opfylde kravene til at blive en socialøkonomisk virksomhed, er der 5 krav.

1. Virksomheden skal have et socialt formål. Det primære formål skal have samfundsgavnlig karakter med et social, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab.

2. Væsentligt erhvervsdrift. Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning.

3. Uafhængighed af det offentlige

4. Inddragende og ansvarlig ledelse. Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse.

5. Social overskudshåndtering. Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomheden eller andre socialøkonomiske virksomheder.

bottom of page