top of page
  • Benjamin

Drucker: Social innovationens vilkår i den offentlige sektor

Hvad er vilkårene for social innovation i den offentlige sektor? Og hvilke parametre skal man tage højde for?


1) Offentlig vs. privat sektor

Den første af Druckers forklaringer omhandler medarbejdere i henholdsvis den offentlige og private sektor. Det er Druckers påstand, at man ser en stor træghed mod social innovation i den offentlige sektor, da medarbejder i højere grad end i den private sektor, mangler incitamenter til at være innovative. Han mener, at der i den offentlige sektor ikke tradition for at stile mod præsenter, men snarere at arbejde inden for en fastlagt plan.


2) Tradition fremfor nye initiativer

Druckers anden forklaring lyder på, at nye initiativer ikke har tradition for at være velansete. Opgaveløsninger er bundet til konventioner og traditioner, fordi det er "nemmest og rarest". Det er derfor svært at bryde denne tilgang, og komme ind med nye initiativer, hvor omdrejningspunktet er forandringer.


3) "To do a good mission"

En tredje forklaring, som Drucker fremhæver, er, at et grundlæggende princip for arbejdet i den offentlige sektor er "to do a good mission". Det vil sige, at det er vanskeligt at sætte opnåelige mål, eller målbare mål op, når man i princippet skal opnå det optimale.


4) Arbejdskultur

I sin sidste og fjerde forklaring siger Drucker, at arbejdspladskulturen spiller en rolle - og at der kan være interne og eksterne magtforhold som spiller ind på, hvem der ønsker forandring. Og hvem der ikke gør.


Kilder:

Bogen "Innovation and Entrepreneuship", Peter F. Drucker 1985.

15 views0 comments

Comments


bottom of page